Vad vi vill

Det här vill vi

Tack vare Sverigedemokraterna Landskronas starka inflytande, och resultatinriktade arbete, går kommunens förändring åt rätt håll. Nya företag, handel och nybyggnation ökar. Socialbidragen och otryggheten sjunker. Vi tar ansvar och är garanten för utveckling. Men vi är också garanten för trygghet och rättvisa. Trots att Treklövern och Torkild Strandberg ofta tar fram kopieringsmaskinen för att kopiera våra förslag, finns det inom dessa områden företeelser där de inte vill eller vågar ta tag i svårigheterna. Det ska vara tryggt i alla Landskornas områden! SD är garanten för fortsatta krafttag mot otrygghet och kriminalitet. Vi vill ta bort avgifter för våra äldre som Treklövern har infört. SD är garanten för att kommunens äldre inte ska behöva betala mer för att känna sig trygga. Torkild Strandbergs parti Liberalerna har tillsammans med Socialdemokratiska verkat för en fortsatt hög invandring. Detta bidrar bland annat till hög arbetslöshet, hedersproblematik och utanförskap. SD är garanten för invandringsstopp, samt ställda krav på de som redan är här. I dessa pandemitider vill vi ta bort onödiga avgifter för våra företagare. SD är garanten för en företagsvänlig kommun. Alla byarna, stora som små, förtjänar mer. Vi vill att utbudet och aktiviteter för barnfamiljer ska öka, samt att lekplatser upprustas och att vägarna blir tryggare. Medan Treklövern endast vill undersöka möjligheterna till ett nytt IP-område, menar vi att vi kan inte vänta. SD är garanten för att Landskrona åter ska bli en idrottsstad.

Övriga dokument

Våra viktigaste frågor

Trygghet på varje plats!

Var man än bor i kommunen ska man känna sig trygg. En stad kan locka med olika former av attraktivitet, men om tryggheten minskar i vår stad så minskar även vår frihet. Buskörning med både bil och moped, vandalisering och sprängningar är ett problem och här måste polisen tillsammans med Landskrona stad ta ordentliga krafttag.

Ålderdom med livskvalité

För att få en budget i balans låter Treklövern (L, M, MP) och C våra äldre betala genom att införa nya avgifter och höja befintliga avgifter inom omsorgen. Ett exempel är att man infört en avgift på 250 kr/månaden för ett trygghetslarm. I vårt Landskrona ska inte våra äldre betala för att känna sin trygga. SD driver även frågan om språktest i svenska för anställning inom omsorgen, något som Treklövern inte vill. Språkkunskapen är att bry sig om både den som ska vårdas och den som ska utföra vården.

Krav, integrationsplikt och återvandring

Det är ingen hemlighet att en okontrollerad migration och bristen på integration har fått en stor påverkan på Landskrona. Innan vårt önskade asylstopp kan ske, måste vi våga ställa krav på dem som kommer hit, framförallt när det gäller egenförsörjning. Arbetslösheten bland utrikesfödda är hög, trots olika arbetsmarknadsprojekt. Arbetsmarknaden ska inte anpassa sig efter nyanlända, det är nyanlända som ska anpassa sig efter arbetsmarknaden genom att höja sin kompetens. Jobb istället för bidrag! Dessa krav ställer vi på arbetslösa och ungdomar, då är det rimligt att ställa dessa krav på nyanlända också. Vi vill även uppföra ett kommunalt återvandringscenter som ska uppmuntra till återvandring för de invandrare som inte vill eller kan anpassa sig till det svenska samhället.

Levande byar och bygd

De som bor i byarna, på bygden och Ven betalar lika mycket skatt till kommunens kassa som de som bor i Landskrona, och således förtjänar även de lika bra service. Utbudet i alla byarna och på Ven måste öka med t.ex. bättre service, mer för familjer att göra och exempelvis allaktivitetshus. Genomfarterna i byarna måste bli smidigare och framför allt tryggare. Vi vill även upprusta och förbättra alla lekplatserna och idrottsanläggningarna i byarna, samt uppföra hundrastgårdar i alla byarna.

Läs mer om vår politik från A-Ö!